Recensie

Beroepen in de gezondheidszorg moeten meer naar de professionalisering en daar hoort ook de MBO4 Medisch Voetzorgverlener bij. Ik vind dat je de waarde in jezelf hoog mag leggen en uitdraagt in de Medische sector. Wat ik fijn vond is dat ik mijn dochter die in de eindfase MBO4 verpleegkundige opleiding zit kon helpen/ bijstaan.

Maar ik ben trots op wat ik bereikt heb in de MBO 4 opleiding Medisch Voetzorgverlener.

Ria Suijkerbuijk

MBO4 Medisch Voetzorgverlener

zorgopleiding gericht op medisch noodzakelijke voetzorg

Door de overheid aangemerkt als kansrijk beroep!

Het MBO-4 kwalificatiedossier is door het ministerie van OC&W uitgebreid en herzien. 
Er was al ruim aandacht voor diabetes, reuma, kanker, dementie, Parkinson, MS,  spierdystrofie en de invloed van medicatie. Ziektes die allen een eigen problematiek kennen aan huid en nagels van voeten waarop ook medicatie van invloed kan zijn.
Toegevoegd zijn o.a. kennis van sportblessures, problemen aan huid, nagels, gewrichten, spieren en pezen van sporters aan voeten en enkels. Daarnaast kennis van blessurepreventie en brede kennis van de kindervoet. 
 
Uitsluitend MBO-4 opleidingen Medisch Pedicure mogen zich zorgopleiding noemen!
De mbo-4 opleiding van PediMedique heeft een sterke kenniscomponent. Kennis biedt inzicht over het waarom van het handelen van de Medisch Pedicure. Enerzijds om de cliënt/patiënt uit te kunnen leggen waarom een specifieke behandeling noodzakelijk is. Anderzijds om de grenzen van haar competenties te bewaken en tijdig kan door verwijzen naar de juiste zorgverlener. 
 
Lees meer over de opleiding